. 192 - 196. .
***************************************
. . . .
************************************************************** **********
614
*********************************************************** ****

1993- -. .
. . " ". .

:
. . . .

. .

. . . . . .
. . . .

. .
. .

. .
. .
. . . . .
. . . . . .

. . . .
. .
. .


. .
. .

" "
. .
. .

. .
. .

. .
. .
. . . .

. . . .

. .
. . . .

. . . .

. . !
. . . . . . . .
- . . . . !: 0
[]: ,
19.11.2010


  :
 :

" ",
: - .
,
- ף: " "
-
, -
, - ,
.
,
, ./: 0
[]: V_Kurskii,
18.11.2010


  :
 . . . . ?!
************************************************************ ***************
612
***********************************************************

. . . .
**************************************************
. .
. . . .
. .
. . . .

. . . .
. . . . . .
:
. . . . . .

. .
. . . . . .
. . . .
. . ?!

. . ?
. . . .
. . . . . .
. . . .

*************

. . . .
. .
. . . . :
. . . . . .

? . .
. .
. .
. . . . . .

. . . . . .
. .
. .
. . . .

. .
. .
. .
. . . .

***********

. . . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

. .
. .
. .
. . . .

************

. .
: " . . . .
. . . .
. . . .

. .
. . . .
. . . .
. . . . . .

. .
. . . .
. . . .
. . "

*************

. .
. . ?
. .
. . . .

. .
. .
. .
. . . . . .

. . . .
- . . . .
. . . .
. . . .

. . ?
. . . .
. . . .
. .

***********

. .
. . . . .
. . . .
. . . .

. . - . .
. .
. . . .
. . . .

************

. .
. . :
. . . .
. . . .

. . . . . .
. . . . . .
. .
?! . .

***********

. . . .
. .
. . . .
-. .

. .
. . . .
" . . "
. .

**********

. .
. . . . . .
. . . .
. .

- . .
. . . .
. . . .
. . !

*************

" . . !!. . . .
. . . .
. .
. .

. . . .
. .
. . . .
. . "

************

. . . . - !
. . . . . .
. . . . . . . .
. .

. .
. . . .
. . . .
. . . .

***********

. . . .
". . . . ! . . !
. .
. . . .

. .
. .
. .
. . - !

. . . .
. . . .
. .
. . . . !

*************: 0
[]: ,
17.11.2010


  :
 !
************************************************************* ****************
607
***********************************************************

. .
. .

. .
. .

. .
. .

. .

. .

. .
. . . .

. . . .

. . . .

. .
. .

. . . .
. . . .

. . . .
. .

. . . .
. .

. .

. . . .

. .

. . . .
. .

. . . .

?

. .
. .

. . . .

. . . .
. . . .


. .

. .

. . ? ?

. . . .

- ?! ?!

. . . . . .

. .

? . .

. . . . . .
. . - . .

. .

. .
. . . .

. .

. .
. .
. .


. . . . . .
. .

. . ? ?

. .
. .

. .
. . !

. . !

!

!

****************

" "
. .

40 000 !

!

****************: 0
[]: ,
05.11.2010


  :
 
***************************
610
*******************************************..
..
.. ..

..


..

..

.. ..
..

..
..

..

..
..

..
....!

.. ..

.. .. ..

" "
..
- .. ..
.. .. .. ..

..
- ..
.. .. .. .. ..

.. .. ..

( !) ..
.. .. ..

.. ..

- ..
!!: 0
[]: ,
03.11.2010


  :
 


!/: 0
[]: ,
29.10.2010


  :
 . . !
************************************************************* ***********

609
********************************************************
:

. .

******************************************************** *

. . ?!
********************************************
. .
. . . .

" "
. .
. .

( 608
" . . . . ")

. .
. .
. . . .

. . . .
. . . .

. . 26. .
. . . . 34 . .

. .
. .

. .
-4. . . .

" . . "
. . . .

. . . .
. .

:
. .

. .
. . . .

- . . -. .
. .
. . . . . .
. .

. .
. . . .

. .
. . - . .
. . . .

. . . . . .

- . . . .
. . . . . . .

. . . . . .

1614 . .


. . . . 26. . 34 !

. .
. . . .

. . . .
. .
. .

. .

. . -. .
. . . . . .

. .
" "

. .

. . . . . . . .

. . . .
. .
. .

. .
. . . .

. . . .
. .
. .

. . . .
-. .

. .
. .

. .
. . . .

************


******************************************************** *************
. .
" " 1881 . .

-. .
25 . . 28-29 . .

- . .
. . . .

. . . . . . . . . .

. . . .

. .
. .

-. . - . .
. .

. .
. .
. .

. . . . -. .

. . . .
. . . . . .


. .

. .
. .

- . .
. . . .

. .
. . . .

. .
. . :
. . . . . . !"

. . . .
. . . .

. . . . . .

. . . .

. . . .
. .
. .

?

. . . .
- . .

:
. . . . . . . .
?!

? . . !

. . . .

. .
. .

. . . .
. .

. . . .

- . .
-. .
!

************: 0
[]: ,
28.10.2010


  :
 . . . . !
- !
***********************************************************
608
*********************************************************** *

. . . .
. . . . . .

: " ". .
. . . .

. . . . . .
. .
. . . .

. .
5
. .

. .
. .
. .

. .
. . . . . .

. . . .
. .

. .
. . . . . .
. . . .
. . . . . . . .

. . . .
. . . .

?

-. .
. . . .
. .
. . ?

. .
. . ?!

?! . . ?!


. .
. .
. .

:
" "
. .
. . . .

. .
. .

. .
. . . .
. .
. . . . . . . .

. . . .

. .
. . . .

. . . .
. . . .

. . . .
. . . .

. . . . . .

. . -. .
. .

: . . . .

. .
. . . . . .
26. .

. . . .
. . . .
34 . . . . -4 !

. .
. . . .

- . .
. . . . . .
. . -4. . . .

. . . .
. . . . . . . .

. .

:
. .

. . . .
. .

- -. .
. .
. . . . . . . .
. .

. .
. . . .
. .

. . . .
. . . .

. .
. . . .

. . . .
. .

. .
-
. .

. . . .
. . . .

1614 . .

. .
. . 26. . 34 !

. . -. .
. .
. .
-. .

. . . .
- !
. . . .
. . --. .


-. . . .
. .

. . . .
. . . .

. . . .

. .
. . . .

. . . . . .
-. .
. . . . . .

. .
" "
. . . .
. . . . . .

. . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . .

. .
. .
. .

. .
. .


. .
. .

. .
. . . .
. .
. . . . . .

. . . .
. . . .

. . - . . . .
. . -. .

. . . .

. . . .

. .
. .
. . . .

******************: 0
[]: ,
24.10.2010


  :
 . . !
************************************************************
66
*********************************************************** *


. . . .
. .
. . . .
. . . . . .

. . --. .
. . . .
. . . .
. . . . - - . .

**********

. . . . . .
. .
. .
. .

. . . .
- . . . .
. . . .
. .

. . . .
. . . .
. . . . . .
. . . .

. . . .
. . . .
. .
. . . .

**************

. .
. .
. . . . . .
. . . .

. . . . . .
" "
. . . .
. . . . !

************

. .
- . .

. .
. .

. . . .
. . . .

. . . .
. . . . . .

***********

. . . .
. . . .
:
. . !

. . . .
. .
. . . .
. . . .

************

! . . !
"" . . . .
! " !
- . . !"

. .
. . " "
. .
. . . .

. . . .
. . . .
. . . .
. . . . . .

***********

. .
. .

. .
. . . .

. . . . . .
. . . . . .

. . . .
. . . .

. . . . . .
. . . . !

. . . .
. . . .

. . . .
. . . . . .

************

. . . .
. . . .
. .
. . . .

. .
. .
. . . . . .
. . . .

***********

. .
". . . .
. .
. .

. . . .
. .
. .
. . . .

. . . .
. . . .
. .
. . . . "

. . . .
. . . .
. .
. . !

*************

. . . .
. . -. .
. . . .
. . . . !

. . . .
. . . .
. .
. .

**************

. . -. .
. .
. . . .
. .

. . . .
. . . .
. .
. .

**********

. .
. . . . . .
. . . .
. . . .

. . -. .
. . . . .
"" . . . . . .
. .

. . . . " ". .
. .
. .
. . . .

***********

. .
. . . . . .
- . . . .
" . . . . "

. . . . . .
. . . . . . . .
. .
. . . .


**********

. . :
. . ?
- - . .
. .

" . . . . . .
. . . . "
. .
. .

************: 0
[]: ,
23.10.2010


  :
 " . . . .
?. . " .

!
**********************************************************
605
*********************************************************** *

. .
?

. .
. . . . . .

. .
. . . . . .

. .
. . . .

- :
" . .

- . .
. . . . "

*******************

- . . . . . .
. .
. . . .
. . . . . . . .

. . . .
. . . .
. .
. . . . . .

*************

. . :
". . . . !"
. . . .
. . . . . .

. . . .
: . .
. .
. . . .

*************

: . .
:
" . . . .
. . . .

. .
. . . .
. .
. . -. . "

************

. . . .
. .
. .
" !" . .

. .
. .
. . . .
. .

**************

. . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . .

. . . . . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

**************

. .
. . . . . .

. . . .
. . . .

. .
. . . . . . !

*************

. .
? . . . .
. . . . . .
. . . .

. .
. . . .
.
. . . .

***********

. .
. .

. .
. . . .

. .
. .

************

"". . . .
. . . .
?
?

. .
. .
. .
. .

"". .
. . . .
" . . . . "
. .

************

. .
? . .

?
. . . .

. . . .
?

. . . .
!

***********

. . . .
. . . . . .
. .
. .

? . . !
. . . .
. .
. .

***********

. . . . . .
. .
. . . .
. . . . . .

. . . .
. . . . . .
. . . . . . . .
. . . .

*************

: . .
. . . .
. . . .
. . . .

. .
. .
. . !
. . . . !

************: 0
[]: ,
22.10.2010


  :
 


nick:


c
( 0 ).
Top10


durakoff.kulichki.net